Containers met vijzel

Deze containers worden gebruikt indien de lading op 1 punt in de container gestort wordt, maar toch gelijkmatig over de gehele lengte van de container verdeeld moet worden. De afgebeelde container wordt gebruikt voor verbrandings as, afkomstig uit een biomassa centrale.