Biomassa

Steeds vaker wordt gezocht naar alternatieven voor het verwarmen anders dan via de steeds duurder wordende en milieubelastende olie en gas.

Energie uit biomassa wordt opgewekt door verbranding, vergassing of vergisting van organische materialen, zoals hout, gft-afval, maar ook plantaardige olie, mest en (delen van) speciaal hiervoor geteelde gewassen.

Zoals hierboven o.a. via het verbranden van hout, als brandstof wordt met hout vaak gebruik gemaakt van energie pellets (geperste houtkorrels), droge of natte houtsnippers.

Ook Bobeco kan een bijdrage leveren aan de realisatie van deze vorm van bio-energie. In een aantal projecten heeft Bobeco containers geleverd aan installerende bedrijven of rechtstreeks aan de eindgebruiker. De containers worden gebruikt voor het duurzaam verwarmen van meestal grote gebouwen (zwembaden, tuinbouwkassen, houtdrogerijen en overheidsgebouwen).

Bobeco levert hiervoor diverse soorten containers:

  1. Container / bunker voor het transport/dosering van pellets via een transportschroef.
  2. Container / bunker met een schuifsysteem onder in de container voor het transport/dosering van houtsnippers.
  3. Container voor afvoer van verbrandingsas, afkomstig uit bovengenoemde biomassa verbrandingsinstallaties. Dit is een container voorzien van een bovenliggende transportschroef die het verbrandingsas over de gehele container verdeeld.

Zie ook de verschillende uitvoeringen in de rubriek containers

Heeft u interesse voor het duurzaam verwarmen van uw bedrijf/gebouw/complex, wij staan graag klaar om de mogelijkheden met u te bespreken.